Rozmiar ciała niemowląt i dzieci do 5 lat

Klasyfikacja wzrostu niemowląt i dzieci w wieku do 5 lat odbywa się zgodnie ze średnimi wartościami określonymi przez WHO. Wprowadzony wzrost jest klasyfikowany według wieku i płci w przedziałach odchyleń od wartości średniej. Wyróżnia się trzy zakresy odchyleń: σ, 2σ i 3σ. Do zakresów mają zastosowanie następujące zasady:

Rozmiar
cm
Płeć
Wiek

Wysokość ciała do 5 lat

Wykres przedstawia progresję wzrostu niemowląt i małych dzieci do 5. roku życia. Gwiazdka na wykresie wskazuje wprowadzoną wartość. Kolorowe obszary wskazują zakresy &sigma.

Wartości tabelaryczne dla wysokości ciała

Wartości dla wzrostu w zakresie wprowadzonych danych i dla odpowiedniej płci są wymienione tutaj.

Pomiar wielkości ciała

Pomiar wzrostu dzieci

Pomiar wzrostu niemowląt

Referencje: Światowa Organizacja Zdrowia WHO-Stoły

Indeks: Indeks

Waga niemowlęcia i dziecka: Waga niemowlęcia i dziecka Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci

Kalkulatory masy ciała

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI dziecko Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

Ponderal: Ponderal-Kalkulator