Waga niemowląt i dzieci do 5 lat

Klasyfikacja masy ciała niemowląt i dzieci w wieku do 5 lat odbywa się zgodnie ze średnimi wartościami określonymi przez WHO. Wprowadzona masa ciała jest klasyfikowana według wieku i płci w przedziałach odchyleń od wartości średniej. Wyróżnia się trzy zakresy odchyleń: σ, 2σ i 3σ. Do zakresów mają zastosowanie następujące zasady:

Waga
kg
Płeć
Wiek

Waga do 5 lat

Wykres przedstawia przebieg wagi niemowląt i małych dzieci do 5 roku życia. Gwiazdka na wykresie wskazuje wprowadzoną wartość. Kolorowe obszary wskazują zakresy &sigma.

Wartości tabelaryczne dla wagi

W tym miejscu wyświetlane są wartości masy ciała w zakresie wprowadzonych danych i dla odpowiedniej płci.

Referencje: Światowa Organizacja Zdrowia WHO-Stoły

Indeks: Indeks

Rozmiar ciała niemowląt i dzieci: Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci Rozmiar ciała niemowląt i dzieci

Kalkulatory masy ciała

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI dziecko Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

Ponderal: Ponderal-Kalkulator