Indeks Ponderal

Kalkulator indeksu ponderalnego

Waga kg

Wysokość cm

Jednostki

Wynik Ponderal

Objaśnienie indeksu Ponderala

Wskaźnik Ponderal, znany również jako wskaźnik Rohrera, jest miarą masy ciała (fizycznie prawidłowej masy ciała) w odniesieniu do wielkości ciała, podobnie jak wskaźnik masy ciała. W przeciwieństwie do niego jednak, masa m jest podzielona przez trzecią potęgę wielkości ciała l, czyli do (fikcyjnej) objętości zamiast do powierzchni.

Wartości indeksu Ponderala pomiędzy 11 a 14 kg / m3 są uważane za normalne. Ten indeks wymiarów gęstości masy prawie spełnia warunki bezwymiarowej miary teorii podobieństwa, ponieważ jest wymiarowo niezależny od wielkości ciała, a zatem ma zastosowanie również do dzieci i bardzo dużych ludzi. Indeks Ponderala nie jest jednak powszechnie stosowany.

Indeks: Indeks

Waga niemowlęcia i dziecka: Waga niemowlęcia i dziecka Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci

Kalkulatory masy ciała

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI dziecko Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

WHR: Kalkulator WHR