Waga do rozmiaru niemowląt i dzieci do 5 lat

Klasyfikacja masy ciała do wzrostu dla niemowląt i dzieci w wieku do 5 lat odbywa się zgodnie ze średnimi wartościami określonymi przez WHO. Wprowadzone dane są klasyfikowane według płci i zakresów odchyleń od wartości średniej. Wyróżnia się trzy zakresy odchyleń: σ, 2σ i 3σ. Do zakresów stosuje się następujące zasady:

Waga
kg
Płeć
Rozmiar
cm

Waga według tabeli rozmiarów do 5 lat

Wykres przedstawia progresję wagi w stosunku do wzrostu dla niemowląt i małych dzieci do 5 roku życia. Gwiazdka na wykresie wskazuje wprowadzoną wartość. Kolorowe obszary wskazują zakresy &sigma.

Wartości tabeli dla stosunku masy ciała do wzrostu

W tym miejscu wyświetlane są wartości masy ciała w zakresie wprowadzonego wzrostu i dla odpowiedniej płci.

Pomiar wielkości ciała

Pomiar wzrostu dzieci

Pomiar wzrostu niemowląt

Referencje: Światowa Organizacja Zdrowia WHO-Stoły

Indeks: Indeks

Rozmiar ciała niemowląt i dzieci: Waga niemowlęcia i dziecka Rozmiar ciała niemowląt i dzieci

Kalkulatory masy ciała

BMI dla wieku: Wskaźnik masy ciała BMI Kalkulator BMI dziecko Kalkulator BMI Dzieci od 1 do 5 lat

ABSI: ABSI-Indeks kształtu ciała

Broca: Broca-Kalkulator

Ponderal: Ponderal-Kalkulator