VKİ Hesaplayıcı Bebek

Erkek ve kız çocukları için Vücut Kitle İndeksini (VKİ) hesaplamak için VKİ hesaplayıcı

VKİ hesaplayıcı, VKİ'yi hesaplar ve sonucu yaşa ve cinsiyete göre VKİ tablolarına göre bebekler için bir haftaya göre sıralar ve sonucu grafiksel olarak görüntüler.

Ağırlık
kg
Cinsiyet
Yükseklik
cm
Yaş
Birimler

VKİ yaş diyagramında ilerleme

Diyagram, renkli sınıflandırma alanları ile yaşa bağlı diyagramdaki VKİ değerini göstermektedir. Diyagram, bebeğin yaşamının ilk haftaları için VKİ sınırlarının seyrini göstermektedir. Diyagram kız ve erkek çocuklar için cinsiyete bağlı olarak oluşturulmuştur.

VKİ Hesaplama

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), ağırlığı vücut ağırlıklarının karesine oranlayan bir ölçüdür. VKİ, boy veya kilo dağılımını dikkate almadığı için kaba bir kılavuzdur. VKİ, 1980'lerin başından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kullanılmaktadır. DSÖ'nün mevcut VKİ sınıflandırması esasen 1995 yılından beri kullanılmaktadır.

VKİ = m ÷ L2

m : kg cinsinden ağırlık, L : m cinsinden yükseklik

VKİ'nin hesaplanması için örnek:

Örneğin, bir kişi 175 cm boyunda ve 65 kg ağırlığında ise, VKİ aşağıdaki gibi hesaplanır:

VKİ = m ÷ L2 = 65 ÷ 1.752 = 65 ÷ (1.75 ⋅ 1.75) = 65 ÷ 3.0625 = 21.2

Hesaplanan VKİ değerinin yorumlanması, popülasyonun tablolaştırılmış ortalama değerleriyle karşılaştırmaya dayanmaktadır. Yani, normal aralık (diyagramlarda yeşil) anket sırasında popülasyondaki ortalamaya karşılık gelir.

VKİ'nin Açıklaması

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir kişinin boyuna oranla vücut ağırlığının bir ölçüsüdür. VKİ, kişinin boyunu veya yağ ve kas dokusundan oluşan vücut kütlesinin bireysel bileşimini dikkate almadığı için yalnızca kaba bir kılavuz değerdir. Yaş ve cinsiyet, VKİ'nin yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Çocuklarda ve bebeklerde VKİ, çocuğun sağlıklı gelişimi için kaba bir kılavuz olarak kullanılabilir. VKİ, yetişkinlerin VKİ'si ile aynı formül kullanılarak hesaplanır, ancak yaşa göre yorumlanır. Uygun bir VKİ'nin sınırları çocuğun gelişim evresiyle yakından ilişkilidir. Bir çocuk ortalamadan daha erken veya daha geç bir gelişim evresinden geçiyorsa, normal kilosuna rağmen yaş grubuna göre çok yüksek veya çok düşük bir VKİ mevcut olabilir.

Referanslar: Vikipedi'de vücut kitle indeksi Wikipedia'da vücut şekli endeksi (İngilizce)

Vücut Kitle Hesaplayıcıları

Yaş için VKİ: Vücut Kitle İndeksi VKİ VKİ-Hesaplayıcı Bebek VKİ Hesaplayıcı çocuk 1 ila 5 yaş

ABSI: ABSI-Vücut şekli endeksi

Broca: Broca-Hesaplayıcı

Ponderal: Ponderal-Hesaplayıcı