VKİ Hesaplayıcı Bebek

Erkek ve kız çocukları için Vücut Kitle İndeksini (VKİ) hesaplamak için VKİ hesaplayıcı

VKİ hesaplayıcı, VKİ'yi hesaplar ve sonucu yaşa ve cinsiyete göre VKİ tablolarına göre bebekler için bir haftaya göre sıralar ve sonucu grafiksel olarak görüntüler.

Bebekler ve küçük çocuklar için VKİ, WHO tarafından belirlenen ortalama değerlere göre kategorize edilmiştir. Girilen ağırlık, yaş ve cinsiyete göre ortalama değerden (medyan) sapma aralıklarına göre kategorize edilir. Sapma için üç aralık arasında bir ayrım yapılır: σ, 2σ ve 3σ. Aralıklar için aşağıdakiler geçerlidir:

Aşağıda, σ aralığı normal kilo olarak etiketlenmiştir. 2σ ile +2σ aralığı fazla kilolu, +2σ üzeri ise ileri derecede fazla kilolu (obezite) anlamına gelmektedir. Benzer şekilde alt aralıkta da zayıflık ve ileri derecede zayıflık söz konusudur.

Ağırlık
kg
Cinsiyet
Yükseklik
cm
Yaş
Birimler

VKİ yaş diyagramında ilerleme

Diyagram, renkli sınıflandırma alanları ile yaşa bağlı diyagramdaki VKİ değerini göstermektedir. Diyagram, bebeğin yaşamının ilk haftaları için VKİ sınırlarının seyrini göstermektedir. Diyagram kız ve erkek çocuklar için cinsiyete bağlı olarak oluşturulmuştur.

VKİ için tablo değerleri

Girilen verilerin aralığındaki VKİ değerleri ve ilgili cinsiyet için burada listelenir.

VKİ Hesaplama

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), ağırlığı vücut ağırlıklarının karesine oranlayan bir ölçüdür. VKİ, boy veya kilo dağılımını dikkate almadığı için kaba bir kılavuzdur. VKİ, 1980'lerin başından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kullanılmaktadır. DSÖ'nün mevcut VKİ sınıflandırması esasen 1995 yılından beri kullanılmaktadır.

VKİ = m ÷ L2

m : kg cinsinden ağırlık, L : m cinsinden yükseklik

Örnek 3 aylık bir bebek için

Örneğin, bir bebek 3 aylıkken 60 cm boyunda ve 6 kg ağırlığında ise, VKİ aşağıdaki şekilde hesaplanır:

VKİ = m ÷ L2 = 6 ÷ 0.62 = 6 ÷ (0.6 ⋅ 0.6) = 6 ÷ 0.36 = 16.67

Hesaplanan VKİ değeri, nüfusun tablolaştırılmış ortalama değerleri ile karşılaştırılarak yorumlanır. Bu, normal aralığın (diyagramlarda yeşil) anket sırasında popülasyondaki ortalamaya karşılık geldiği anlamına gelir. Bu yaştaki bir erkek çocuk için normal aralık 15,5 ile 18,4 arasındadır ve bir kız çocuğu için 14,9 ile 17,9 arasındadır. Bu örnekte, VKİ hem erkek hem de kız çocuğu için normal aralıktadır.

VKİ'nin Açıklaması

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), bir kişinin boyuna oranla vücut ağırlığının bir ölçüsüdür. VKİ, kişinin boyunu veya yağ ve kas dokusundan oluşan vücut kütlesinin bireysel bileşimini dikkate almadığı için yalnızca kaba bir kılavuz değerdir. Yaş ve cinsiyet, VKİ'nin yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Çocuklarda ve bebeklerde VKİ, çocuğun sağlıklı gelişimi için kaba bir kılavuz olarak kullanılabilir. VKİ, yetişkinlerin VKİ'si ile aynı formül kullanılarak hesaplanır, ancak yaşa göre yorumlanır. Uygun bir VKİ'nin sınırları çocuğun gelişim evresiyle yakından ilişkilidir. Bir çocuk ortalamadan daha erken veya daha geç bir gelişim evresinden geçiyorsa, normal kilosuna rağmen yaş grubuna göre çok yüksek veya çok düşük bir VKİ mevcut olabilir.

Vücut ölçüsü ölçümü

Çocukların boylarının ölçülmesi

Bebeklerin boylarının ölçülmesi

Referanslar: Vikipedi'de vücut kitle indeksi Wikipedia'da vücut şekli endeksi (İngilizce) Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) WHO-Masalar

Dizin: Dizin

Vücut Kitle Hesaplayıcıları

Bebek ve çocuk: Bebeklerin ve çocukların ağırlığına göre boyut Bebek ve çocuk vücut ölçüleri Bebek ve çocuk ağırlığı

Yaş için VKİ: Vücut Kitle İndeksi VKİ VKİ Hesaplayıcı çocuk 1 ila 5 yaş

ABSI: ABSI-Vücut şekli endeksi

Broca: Broca-Hesaplayıcı

Ponderal: Ponderal-Hesaplayıcı